Ανανέωση Συνδρομής

 
OGMM6J0.jpg
 

Για να ανανεώσετε τη συνδρομή σας ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  • Βεβαιωθείτε μέσω της Γραμματείας για τα οφειλόμενα έτη

  • Καταθέστε τα τέλη της/των ετήσιας/ων συνδρομών στον τραπεζικό λογαριασμό του Παγκυπρίου Συλλόγου Ψυχολόγων ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ Αρ. Λογ/σμού: 0123-01-022660

  • Εφοδιαστείτε με αντίγραφο της απόδειξης κατάθεσης των τελών εγγραφής


  • Αποστείλετε το αντίγραφο απόδειξης καταβολής τελών εγγραφής είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: pasypsy@gmail.com ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Παγκύπριος Σύλλογος Ψυχολόγων, Ταχυδρομική Θυρίδα 25507, 1310 Λευκωσία.