Τι είναι η Ψυχολογία

Η Ψυχολογία είναι η εφαρμοσμένη Επιστήμη που ασχολείται με την επιστημονική μελέτη του νου και της συμπεριφοράς, αλλά και με τις λειτουργίες του οργανισμού, που σχετίζονται με συμπεριφορά. Η ψυχολογία έχει ως άμεσο στόχο την κατανόηση της συμπεριφοράς των ανθρώπων τόσο ως άτομα, όσο και ως ομάδες, προσπαθώντας και να εξάγει γενικές αρχές αλλά και να ερευνήσει ειδικές περιπτώσεις, με τελικό στόχο να ωφελήσει την κοινωνία.