Η ισχύουσα νομοθεσία περι εγγραφής και μητρώο Ψυχολόγων, άδεια εξάσκησης επαγγέλματος, εντολή πειθαρχικής έρευνας όπως αναφέρεται απο τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.