Παγκύπριος Σύλλογος Ψυχολόγων

Βασικοι Σκοποι

 
 
 
  • Να αντιπροσωπεύει επάξια τη βάση των ψυχολόγων και να διεκδικεί ουσιαστικά τα επαγγελματικά τους δικαιώματα όπως αυτά απορρέουν από τις πτυχιακές σπουδές αλλά και από τις ειδικεύσεις στην εφαρμοσμένη ψυχολογία

  • Να γνωμοδοτεί σε θέματα που άπτονται της επιστήμης της Ψυχολογίας και να παρέχει έγκυρη πληροφόρηση στους ψυχολόγους για τα επαγγελματικά τους δικαιώματα και υποχρεώσεις.

  • Να εκπροσωπεί τους ψυχολόγους απέναντι στους φορείς, και όπου αλλού αυτό απαιτείται

  • Η εκπροσώπηση των ψυχολόγων στα όργανα σχεδιασμού τής πολιτικής που άπτεται του επαγγέλματος του ψυχολόγου και της επιστήμης τής Ψυχολογίας

  • Η συσσωμάτωση των ψυχολόγων, η συνεργασία, η αλληλεγγύη και η διεκδίκηση θέσεων εργασίας.

  • Η ανάδειξη, η στήριξη και η προστασία τού επαγγελματικού έργου, του λόγου και του ερευνητικού έργου τών ψυχολόγων και η ανάπτυξη της επιστήμης τής Ψυχολογίας

  • Να προάγει τα αιτήματα του κλάδου και να εξασφαλίζει τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των μελών του

  • Να προάγει, προασπίζει και να εξελίσσει τα δικαιώματα των ψυχολόγων

 
rawpixel-256642-unsplash.jpg